Doradztwo gospodarcze

Doradztwo finansowe:

  • ocena rentowności podejmowanych zleceń (opracowanie raportu na podstawie realizowanych w ostatnich trzech miesięcy zleceń)
  • analiza generowanych kosztów przez przedsiębiorstwo
  • opracowanie strategii minimalizacji kosztów
  • przedstawienie możliwości finansowania planowanych inwestycji firmy (dotacje, linie kredytowe)

Doradztwo marketingowe

  • analiza dotychczasowej strategii marketingowej firmy z oceną jej efektywności
  • analiza rynku
  • opracowanie strategii marketingowej przy uwzględnieniu określonego budżetu

Doradztwo w zakresie zarządzania personelem:

  • weryfikacja dotychczasowej polityki kadrowej
  • sprawdzenie dokumentacji pracowników pod kątem zgodności z kodeksem pracy oraz obowiązującym prawem